Skip to content Skip to footer

ධර්ම කාණ්ඩයක් Dharma Kandhayak

පත් ඉරු16පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 54 × 7පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘කඃ’ දක්වාකම්බනැත  වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ ලංකිසසරො ජයතු වාණර රාජගාමි භොගින්‍දභොග රුචියත පීණ බාහු සාධූපචාර නිරතො ගුනසර්‍නනිවාසො ධමෙම ඨිතො විගතකොධදමදාවලේපො෴ යො සබබලොකමහිතො කරුනාධිවාසො මොකඛාකරො රවිකුලඹර පුනනචන්‍දා ඤෙයොදධිං සුවිපුලං සකලං විබුද්‍ධො ලොකුතතමං නමථ තං සිරසා මුණින්‍දං ... ප්‍රාඥයන් විසින් ප්‍රකාසිත වූ බුදුගුණ…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com