Skip to content Skip to footer

පාලි වරනැගිල්ල Pali Waranagilla

පත් ඉරු10පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 44.5 × 6පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘කෟ’ තෙක්කම්බනැතවැඩිදුර විස්තරය  නමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ බුද්‍ධාදිවං නමසසාමී මහාමොහ තමොනුදං ධමමරංසිපපබොධෙනතං වෙනෙය්‍ය කමලාකරං෴ උපදදවතමංහනත්‍වා බොධෙනෙතා ඤාන පංකජං සො මං පාතු මහාතෙජො නිචචං බුද්‍ධ දිවාකරො෴෴ බුද්‍ධො,, බුද්‍ධා,, හෙ බුද්‍ධ බුද්‍ධා,, භවනෙතා බුද්‍ධා ... ආතමය තෙම ආතමයො තුමූ ආතමය ආත්මයෙනි ආතමයන් ආතමයන් කෙරෙන්…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com