Skip to content Skip to footer

දෙතිස් කුණපය Dethis kunapaya

පත් ඉරු13පරිමාණයඅගල් 12 3/4 × 2 පත් ඉරු අංකනය'ක' සිට 'කෟ' දක්වා කම්බ නැතවිහාරයගල්කන්දේ පුරාණ රජමහ විහාරය,පළුගස්වැව එප්පාවල 

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com