Skip to content Skip to footer

කාලකාරාම සූත්‍රය Kalakarama Suthraya

පත් ඉරු 73 පරිමාණය   අගල්  15 3/4 × 2 1/4 පත් ඉරු අංකනය ”ක” සිට ”ඪෙදක්වා කම්බ නැත විහාරය ගල්කන්දේ පුරාණ රජමහ විහාරය,පළුගස්වැව එප්පාවල

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com