Skip to content Skip to footer

ප්‍රාතිමෝක්ෂය Prathimoksaya

පත් ඉරු77පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 32 × 5.5පත් ඉරු අංකනය‘ඛ’ සිට ‘ඞෟ’ තෙක්කම්බසෙන්ටිමීටර් 32.5 × 5.5, කම්බ වර්ණ ගන්වා හෝ මෝස්තර රටා දක්වා නැත.වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ සුණාතු මෙ භනෙත සංඝො යදි සංඝසස පතතකලලං,, අහං ආයසමනතං ඉත්‍ථනනාමං විනයං පුචෙඡය්‍යං෴ නමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ සුණාතු මෙ භනෙත සංඝො,, යදි සංඝසස පතතකලලං,, අහං…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com