Skip to content Skip to footer

බ්‍රහ්මායු සූත්‍ර සන්නය (අසම්පූර්ණයි) Brahmayu Sutra Sannaya (Incomplete)

පත් ඉරු32පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 41.5 × 6පත් ඉරු අංකනය‘කා’ සිට ‘ග’ දක්වාකම්බනැත.වැඩිදුර විස්තරයසක සාමුද්‍ර ිකා ලක්‍ෂණ ශාසත්‍රයෙහි ද,, අනවයො,, මෙ බදු වූ ලොකායත මහා පුර්‍ෂ ලක්‍ෂණ ශාසත්‍රයෙහි අනූන වූ හෙවත් අත්‍ර්‍ථ හෙයින් ග්‍රන්‍ථ හෙයින ් පවත්වනනට සමත්‍ර්‍ථ වූ,, බ්‍රහමායු බ්‍රාහමණෙ,, බ්‍රහමායු බ්‍රාහමණ තෙම,, මිථිලායං,, මිථිලා නම් නුවර,, පටිවසති,, වාසය කරනෙන් ය ෴ බ්‍රහමායු බ්‍රාහමණෙ,, මෙසෙ…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com