Skip to content Skip to footer

ගාථා සන්නයක් Gatha Sannayak

පත් ඉරු10පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 55 x 6පත් ඉරු අංකනය ‘ක’ සිට ‘ක ු’ දක්වාත්, නැවත ‘ක’ සිට අරඹා ‘කා’ යන්නෙන් අවසන ් කර ඇත. අවසන ් පත් ඉරු දෙක අංකනය කර නැත,කම්බනැත.වැඩිදුර විස්තරයනමො බුද්‍ධාය ෴ ධමමාරාමධිහොසුමෙධසධිමාස සාරතාරෙසනො ධමෙමා ධාරධියාභිගමම පවර දීපකරංගීරස ලද්‍ධො ව්‍යාකරණ තිලොක නයනොත තෙජසානුතතරා ෴ ලොකධාර විධුර ධීර සුධිමාපා පාරිහාරො පමාසොකාලාකුල ගෙණ භීරු…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com