Skip to content Skip to footer

ධර්ම කාණ්ඩයක් Darma Kandayak

පත් ඉරු11පරිමාණයඅගල්  13 × 2 1/4පත් ඉරු අංකනය 'ක' සිට 'කෙ' දක්වා  කම්බ නැත විහාරයගල්කන්දේ පුරාණ රජමහ විහාරය,පළුගස්වැව එප්පාවල 

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2023.   labunoruwakanda@gmail.com