Skip to content Skip to footer
පත් ඉරු176
පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 45 × 5.5
පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘චාම්’ තෙක්, ‘ක’ සිට ‘ඞෟ’ තෙක්
කම්බසෙන්ටිමීටර් 45 × 5.5, කම්බ වර්ණ ගන්වා හෝ මෝස්තර රටා දක්වා නැත.
වැඩිදුර විස්තරය

නමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සමබුද්‍ධසස෴ බුද්‍ධං …භි වන්‍දිත්‍වා බුද්‍ධමබුජ විලොචනං බාලාවතාරං භාසිසසං
බාලානං බු`ධි වු`ධියා෴ බුද්‍ධං අභිවන්‍දිත්‍වා බාලාවතාරං භාසිසසං යනු මෙහි ක්‍රියාකාරක පද සමබන්‍ධ යි෴ බුද්‍ධං,,
සර්‍වඥයා අභිවන්‍දිත්‍වා,, මනාකොට වැඳ,, බාලාවතාරං,, බාලාවතාර නම් වූ ප්‍රකරණයක්,, භාසිසසං,, කියම්෴ කෙන
විසිට්ඨං බුද්‍ධං …
581 ව්‍යාදීහිඊවරො෴ 582 මුනාදීහිචි෴ 583 විද්‍රදීහ්‍යුරො෴ 584 හනාදීහුනුනුතවො෴ 585 කූටාදීහිටෙඨා෴ 586
මනුපුර…නාදීහි උසසුනුසිසා෴ ඉති කිබබිධාන කපෙපා ඌනාදිකණෙඩා ඡද්‍ධො෴ සතතාසීත්‍යුතතරා සුතතාජසතාසුං
පමානතො ගන්‍ධසංඛ්‍යා පමානෙසං සතතමෙකං ඡ ස`ඨිච෴ සි`ධිරසතු෴෴෴

පොත් වල හිමිකරුබෞද්ධෝදය විහාරය
පාලටුව, මාතර
What's your reaction?
0Cool0Bad0Happy0Sad

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com