Skip to content Skip to footer

කිරළ සන්දේශය Kirala Sandesha

පත් ඉරු28පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 33 × 3.5පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ඛෙ’ දක්වාකම්බනැත. වැඩිදුර විස්තරයසමසතශාසත්‍රාර්‍ණව පාරප්‍රාපත වූ පූර්‍වාචාය්‍යෙ_ාතතමයන්‍විසිං සපතවිධව්‍යාඛ්‍යා විසේසයන් අතුරෙන් දන් වචන ම බ්‍රෘහිත්‍යොස සන්‍දස සමුච්‍යතෙ යන වචනානුසාරයෙන් කරණ ලද කීර කොකිල ශාරිරිකාදි නා නා සන්‍දස ප්‍රකරණ කාව්‍යශාසත්‍ර මාර්‍ගගාථ නිරීක්‍ෂනය කිරීමෙන් පූර්‍වාචාර්‍ය්‍ය මාර්‍ගගානුගත වදින්‍දිභගොත්‍රොත්භුත කෝරල පක්‍ෂි රාජයා දූත ක්‍රියායෙහි යොදා ප්‍රථුලතර තෙජාභිරාම මහසෙන් දිව්‍යරාජොතතමයා…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com