Skip to content Skip to footer

ස්කන්ධ ධාතු ආයතන විභාගය (අසම්පූර්ණ යි) Iskanda Dathu Ayathana Wibagaya (Asampurnai)

පත් ඉරු23පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 50 × 6පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ඛෘ’ දක්වා කම්බනැත.වැඩිදුර විස්තරය නමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස ෴ යො සබබ ලොක මහිතො කරුණාධිවාසො මොකඛාකරො රවිකුලංබර පුණණ චfන්‍දා ඤෙය්‍යොදධිං සුවිපුලං සකලමපි බුද්‍ධො ලොකුතතමං නමථනං සිරසා මුනින්‍දං ෴ මෙකී ගුන ඇතතා වූ ත්‍රිකාලඥ වු ශඩභිඥ වු දසබල ඥාන ඇතතා වු නාරායන බලයෙන් ... මොවුන්…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com