Skip to content Skip to footer

වනවාස නිඝණ්ඪුව හා මන්ත්‍රයක් (අසම්පූර්ණ යි) Wanawasa Niganduwa ha Manthrayak Asampurnai

පත් ඉරු 7 පරිමාණය අඟල් 6 3/4 x 1 3/4 පත් ඉරු අංකනය ‘ක’ සිට ‘කූ’ දක්වා කම්බ නැත වැඩිදුර විස්තරය ඉසිවර වර ණ ඉසි බස් වුගෙ ණ ගන අවුසදය දැන ගෙ ණ වණ බෙහෙත් මෙ ලෙසි ණ ... ඕන් රවි දිනෙ උතත්‍ර දිසායෙස්වහඃ ෴ ඕන් චන්ද්‍ර දිනේ දක්සිනා දිසායෙස්වහඃ ෴ ඕන් කුජ දිනේ පූර්‍ව දිසායෙස්වහඃ ෴ ඕන් බුද දි(නේ) පචචිම දිසායෙස්වහඃ ෴ ඕන් ගුරු දිනේ පචචි(ම) දිසායෙස්වහඃ ෴ ඕන්…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com