Skip to content Skip to footer

පටිච්චසමුප්පාදය Patichchasamuppadaya

පත් ඉරු48පරිමාණයඅගල් 13 1/2 × 1 3/ 4 පත් ඉරු අංකනයකර නැත   කම්බ නැතවිහාරයගල්කන්දේ පුරාණ රජමහ විහාරය,පළුගස්වැව එප්පාවල 

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com