Skip to content Skip to footer

ධර්ම කාණ්ඩයක් Darma Kandayak

පත් ඉරු14පරිමාණයඅගල්  8 1/4 × 2 පත් ඉරු අංකනය 'ක' සිට 'කෞ' දක්වා  කම්බ නැත විහාරයගල්කන්දේ පුරාණ රජමහ විහාරය,පළුගස්වැව එප්පාවල 

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com