Skip to content Skip to footer

කෝසල බිම්බ වර්ණනාව,ගැබ වර්ණනාව Kosala Bimba warnanawa,Gaba warnanawa

පත් ඉරු44පරිමාණයඅගල්  16 1/2 × 2 1/4පත් ඉරු අංකනය'ක' සිට' දක්වා  කම්බ නැතවිහාරයගල්කන්දේ පුරාණ රජමහ විහාරය,පළුගස්වැව එප්පාවල 

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com