Skip to content Skip to footer
පත් ඉරු13
පරිමාණයඅගල්  14 × 2 3/4
පත් ඉරු අංකනය

‘ක’ සිට ‘කෙදක්වා

කම්බ නැත
විහාරයගල්කන්දේ පුරාණ රජමහ විහාරය,පළුගස්වැව එප්පාවල 
What's your reaction?
0Cool0Bad0Happy0Sad

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com