Skip to content Skip to footer

කාව්‍යසේකරය Kavyasekaraya

පත් ඉරු67පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 47 × 3.7,පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ඞි’ දක්වාකම්බ නැත.වැඩිදුර විස්තරයපිරි සරසවිය ර ස සුබ තරඟ නතමින් රැ ස රන්වන බර නිවෙ ස වඳිම් මුනි රජ සයුර සහතො ස ... කවිසෙඛර නමි න මේ ලිවු පින්පු රා යුත් මෙ කී බන එළුවෙ න විද සව් සැපත් නිතො රා අසා සිත තුටු ව න නො වැද…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com