Skip to content Skip to footer

සර්ප විෂ වෙද පොතක් (අසම්පූර්ණ යි) Sarpa Visa Veda Potak (incomplete)

පත් ඉරු12පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 35 × 6.5පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘කෟ’ දක්වාකම්බනැත  වැඩිදුර විස්තරයඕං ගරුඩ පක්‍ෂි මහාරාජ ගරුඩ හල හල විසව විස බසි සොඃ෴ ඕං ගරුඩ හලා හල විසාදීර්‍ගග විවර්‍තත විස නයා කැ විස කුප පිටි ශන් විස නහි නහිරෙ නහි෴ විස බානු ඉක්බිති අට කුලේ නයින්ට පිලියම් කියනු ලැබේ෴ ඕං පිය පිය අන්තෙසවඃ෴ විසහ…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com