Skip to content Skip to footer

සෙත් පිරිත් පොත (අසම්පූර්ණ යි) Seth Pirith Potha Asampurnai

පත් ඉරු15පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 28 × 5පත් ඉරු අංකනය‘1’ සිට ‘16’ දක්වා කම්බනැතවැඩිදුර විස්තරය නමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සමබුද්‍ධසස ෴ යෙ සනතා සනත චිතතා තිසරණ සරණා එත්‍ථ ලොකනතරෙ වා භුමමා භුමමාච දෙවා ගුණ ගණ ගහනබ්‍යාවටා සබබ කාලං එතෙ ආයනතු දෙවා වරකනකමයෙ මෙරු රාජෙ වසනෙතා සනෙතා සනෙතා සහෙතුංමමුනිවර වචනං සොතුමගගං සමගගං ... ඒතාපි බුද්‍ධ ජයමඟල…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com