Skip to content Skip to footer

කච්චායනය (අසම්පූර්ණයි) Kachchayanaya (Asampurnai)

පත් ඉරු5පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 40 × 6පත් ඉරු අංකනයඅංකනය කර නැත කම්බ නැත විහාරයශ්‍රී සුදර්ශනාරාම මහා විහාරය,තුඔගොඩ,බලංගොඩ 

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com