Skip to content Skip to footer

සර්ප විෂ වෙද පොත Sarpa wisa weda potha

පත් ඉරු17පරිමාණයඅගල් 7 × 2 පත් ඉරු අංකනය'ග' සිට 'ගඃ' දක්වා කම්බ නැතවිහාරයගල්කන්දේ පුරාණ රජමහ විහාරය,පළුගස්වැව එප්පාවල 

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com