Skip to content Skip to footer

උපාසක ජනාලංකාරය (පාලි) Upasaka Janalankaraya (pali)

පත් ඉරු85පරිමාණය  අගල්  23 1/2 × 2 1/2පත් ඉරු අංකනය”ක” සිට ”චි” දක්වා  කම්බ නැතවිහාරයගල්කන්දේ පුරාණ රජමහ විහාරය,පළුගස්වැව එප්පාවල 

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com