Skip to content Skip to footer

හෙන ගිනි තීන්දුව Hena Thinduwa

පත් ඉරු7පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 12.5 × 4.5පත් ඉරු අංකනය‘ක 1’ සිට ‘කු 5’ දක්වාකම්බනැතවැඩිදුර විස්තරය මන් මිත් ස්‍රාව නාරසිංහ භුපාලය ගරුඬ හරි හරාන් තෝ පල කටටු විසනු කමපි කමපතා මහරි මලධාරීත්‍රි සුල් කෛවේං වේ පොරචචි පොචචි උලයාඩි උලලාඩිතං කුරගබර්‍බනි සර්‍පල පාරමිතා පාතාල ධරනී තමරි තමරානී තාපුඩි වෙටටු කෛපුඩි වෙටටු තෙරි`චි වෙටටු ෴ ඕං කාමිතා ඔරුළුම් ප`චමාරා…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com