Skip to content Skip to footer

සර්ප විෂට මන්ත්‍රයක් Sarapa Wishata Manthrayak

පත් ඉරු3පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 18 × 4පත් ඉරු අංකනය‘1’ සිට ‘3’ දක්වාකම්බනැතවැඩිදුර විස්තරය නමෝ කිසියං දවසක කිසියං ගමනක් යන වෙලාවට කිසියං සර්‍පයෙක් දෂට කලේ නම් කිසියං බේතෙන් පිස දැමි ය කිසියං විස නැති යඃ අතතා විස පතතා විස බහු විස බහු නමෝ කළුවා ද ගනෙන් කළුවා අල ද ගනෙන් එළුවා ද ගනෙන් එළුවා අල ද ගනෙන්…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com