Skip to content Skip to footer

වෙසමුනි බන්ධනය හා ශ්‍රී විෂ්ණු බන්ධනය Wesamuni Bandanaya Ha Sri Wishnu Bandanaya

පත් ඉරු1පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 35 × 3පත් ඉරු අංකනයනැත කම්බනැතවැඩිදුර විස්තරය ඕං නමො වෙසමුනි කටටි වෙසමුනි මංඩල කටටි බද්‍ධ්‍රකාලි කටටි බද්‍ධ්‍රකාලි අනින් කටටි සිද්‍ධ පතතිනි කටටි සිද්‍ධ පතතිනි අනින් කටටි ස්‍රි විෂනු කටටි පාල්පාරි කටටි රුක්නාරි කටටි භුමදේවි කටටි නාඟ කන`ජවී කටටි නම කෙලක් දේවතාවුන් කටටි අසූ දහසක් දේවතාවියං කටටි ... කංදස් සවාමීයානේ හර හර ක්‍රතේසව්‍රර සවාමීයානේ…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2023.   labunoruwakanda@gmail.com