Skip to content Skip to footer

විජ්ජා පාළු තීන්දුව හා විජ්ජා පාළු අලගු කැපීම Wijja Palu Thindu ha Wijja Palu Alagu Kapima

පත් ඉරු1පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 55 × 3.5පත් ඉරු අංකනය නැතකම්බ නැතවැඩිදුර විස්තරය ඕං ලාහීලා වටටු වටටු සොලලා බාදු සොලලා බාහි බාදු මානුගේ කාජේ එටටු මටටු කටටු භුතපප්‍රදාතා කටටු විසනු කටටු හනුමනතා කටටු පා...ත් බුදු රැස් අනිං උනා දෙවියං අනිං ඔහු ගේ යනත්‍ර දිෂටි මනත්‍ර දිෂටි හිර යි සලසස පස් විසි දහසක් බුදුං අනිං ඔහු සිටිනෙන් කුල නුවර මම…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com