Skip to content Skip to footer

රීරි යකා ගේ දිෂ්ටිය Reri Yakage Dishtiya

පත් ඉරු5පරිමාණයසෙන්ටිමීටර්16 × 5පත් ඉරු අංකනය‘ක 1’ සිට ‘කු 5’ දක්වාකම්බ නැතවැඩිදුර විස්තරය පස්වා දහසක් වරං බලාපු තෙද වරං එර්දිවනත අවතාර වරං දරා සිටිනනා වූ දිවිය දිවියඥාන දිවිය නම් දැරු දිවිය දේවතාඋන්‍ඩ දේවතාවියන්‍ඩ යකුන්ට යක්‍ෂනියන්ට අදත් මම අඩ ගසා ආරාධනා කරනෙන් නම් ෴ ශ්‍රී සයිරාෂට දේසේ ලේ ගල්ලැලෙල් වැඩ වාසතතානේ කරන ලේ තාලි යක්‍ෂනී ගේ…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2023.   labunoruwakanda@gmail.com