Skip to content Skip to footer

මන්ත්‍රයක් Manthrayak

පත් ඉරු03පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 129 × 5පත් ඉරු අංකනයනැතකම්බ නැතවැඩිදුර විස්තරය පස්වා දහසක් වරං බලාපු තෙද වරන් එදිර්‍දවනත අවතාර වරං දරා සිටිනනා වූ දිවිය දිවියඥාන වරං බලා සිටිනනා වූ දිවිය දේවතාඋන්‍ඩ දේවතාවියංඩ යකුන්ඩ යක්‍ෂනියන්ඩ අදත් මම අඬගසා ආරාධනා කරනෙන් නම් ෴ විසාලා මහනුවර අසුපාල කුමාරි දවා පුළුස්සාපු සොහොන් අගුරෙං ... මාගේ සනනි බන්‍දනය මම අද බැන්‍දා සැබෑවී…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com