Skip to content Skip to footer

අඞ්ගුත්තර නිකාය Anguththra Nikaya

පත් ඉරු443පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 62.5 × 6.2පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ලො’ තෙක්කම්බසෙන්ටිමිටර් 62.6 × 6.4 යුතු දැව කම්බ වන අතර වර්ණ ගැන්වීම් හෝ අලංකාර රටා දැක්වීම් සිදු කර නැත.වැඩිදුර විස්තරය නමො තසස භගවතො අරහතො සමමාසඹුද්‍ධසස෴ එවමෙම සුතං එකං සමයං භගවා සාවත්‍ථියං විහරති ජෙතවනෙ අනාථපිඬිකසස ආරාමෙ තත්‍ර ඛො භගවා භිකඛු ආමනෙතසි භිකඛවොති භදනෙතති තෙ භිකඛු භගවතො පචචසෙසාසුමභග වා…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com