Skip to content Skip to footer

පාලි පාඨ්‍ය ග්‍රන්ථයක් Pali Pataya Granthaya

පත් ඉරු10පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 31.5 × 5.5පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘කෲ’ දක්වාකම්බනැත  වැඩිදුර විස්තරයබුද්‍ධං වන්‍දාමි,, බුදුන් වඳිමි ධමමං වන්‍දාම,, දහන් වඳිමු සංඝං සරාම,, සඟුරුවං සිහි කරමු පුපඵං පූජෙමි,, මල් පුදමි෴ පදීපං ජාලෙහි,, පහං දල්වාපන් මාතා පිතුනනං වන්‍දාමි,, මවුපියං වඳිමි ගගග දීඝ පිඬිකො පදුධරො විසධරො භොගො,, නෛගේ,, ඇග,, ආසිදදලලාමිනිමෙමාකො,, සා මෙගසලංවිස,, වාලගාහි,, සි`ධිරසතු අහිගුනවිකසා,, නිරයො,, නරකය,, සුභමසතු මුහුදට,,…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com