Skip to content Skip to footer

බණ කියන පිළිවෙල Bana Kiyana Piliwela

පත් ඉරු4පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 46.5 × 6පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘කී’ තෙක්කම්බනැත වැඩිදුර විස්තරය  නමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ යෙ සනතා සනත චිතතා තිසරණ සරණා එත්‍ථ ලොකංතරෙ වා භුමමා භුමමා ච දෙවා වරකන සමයෙ මෙරුරාජෙ වසනෙත සනෙතා සහෙතුං මුනිවර වචනං සොතු මගගං සමගගා෴ සගෙග කාමෙච යන මෙ ගාථාවෙහි අභිප්‍රාව නම්෴ අප බුදුන් පිරිනිවන් පා…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com