Skip to content Skip to footer

ධර්ම කාණ්ඩයක් Darma Kandayak 002

පත් ඉරු11පරිමාණයඅගල්  16 × 2 1/4පත් ඉරු අංකනය'ක' සිට 'කෟ' දක්වා  කම්බ නැත විහාරයගල්කන්දේ පුරාණ රජමහ විහාරය,පළුගස්වැව එප්පාවල 

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com