Skip to content Skip to footer

දාන පර්ච්ඡේදය,සීල පර්ච්ඡේදය,පූර්වාරාම පූජා කථාව Dana Parichchedaya,Sela Parichchedaya

පත් ඉරු234පරිමාණයඅගල්  14 3/4 × 2 1/4පත් ඉරු අංකනය'ක' සිට 'ණෙ' දක්වා  කම්බ නැත විහාරයගල්කන්දේ පුරාණ රජමහ විහාරය,පළුගස්වැව එප්පාවල 

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com