Skip to content Skip to footer
පත් ඉරු13
පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 38.5 × 5.5
පත් ඉරු අංකනය ‘ක’ සිට ‘කො’ තෙක්
කම්බනැත
වැඩිදුර විස්තරය නමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ එවං මෙ සුතං එකං සමයං භගවා රාජගහෙ
විහරති වෙළුවනෙ කලන්‍දක නිවාපෙ෴ එවමෙම සුතං,, මෙ,, එවං සුතං,, මෙ,, සුතං,, එවං,, එකං
සමයං,, භගවා,, රාජගහෙ,, කලන්‍දනිවාපෙ,, වෙළුවනෙ,, විහරති෴ තෙන ඛො පන සමයෙන
සිඟාලකො ගහපති පුතෙතා …
අන්‍ධකාරෙ,, තෙලපජෙජාතං,, සෙය්‍යථාපි ධාරෙය්‍ය වා,, එවමෙව,, භගවතා,, අනෙක පරියායෙන,,
ධමෙමා,, පකාසිතො,, භනෙත,, එසොහං,, භගවනතං,, සරණං ගචඡාමි,, ධමම`ච,, භිකඛු සංඝ`ච,,
අජජතගෙග,, පානුපෙතං,, සරණංගතං,, මං,, උපාසකං,, භගවා,, ධාරෙතූති෴ සි`ධිරසතු෴
ආරොග්‍යමසතු෴ සුභමසතු෴෴෴
විහාරයශ්‍රී සුදර්ශනාරාම මහා විහාරය, තුඹගොඩ, බළංගොඩ
What's your reaction?
0Cool0Bad0Happy0Sad

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com