Skip to content Skip to footer

සතිපට්ඨාන සූත්‍රය හා සන්නය Sathipattana Suthraya Ha Sannaya

පත් ඉරු107පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 44 × 5.5,පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ඡෲ’ තෙක්කම්බසෙන්ටිමීටර් 44 × 5.5, කම්බ වර්ණගැන්වීම් හෝ මෝස්තර රටා දැක්වීම් කර නැත.වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සමබුද්‍ධසස෴ එවමෙම සුතං එකං සමයං භගවා කුරුසු විහරති කමමාාසසධමමං නාම කුරුනං නිගමො෴ තත්‍ර ඛො භගවා භිකඛු ආමනෙතසි භිකඛවොති භදනෙතති තෙ භිකඛු භගවතො පචචසෙසාමභගවා එතදවොච෴ එකායනො අයං භිකඛවෙ මගෙගා…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com