Skip to content Skip to footer

මන්ත්‍ර කීපයක් Manthra Keepayak

පත් ඉරු01පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 211 × 3.5පත් ඉරු අංකනයනැතකම්බ නැතවැඩිදුර විස්තරය පසවා දහසක් ආවි බොහෝවා ෴ පසවා දහසක් වරං බලාපු තෙද වරං එධි_වනත අවතාර වරං ගතතා වූ දිවුව දෙවතාන්‍වුඩ දේවතාවියන්‍ඩ යකුන්‍ඩ යක්‍ෂනියන්‍ඩ අදත් මම අඩ ගසා ආරාධනා කරනෙන් නම්- යගල් මහා ඉරිසීන් වහන්සේ යගල්කුට පර්‍වතේ යගල් සන් පාගන වෙලාවට උඩ ගිය ගිනි පුපුරු හතෙන් ... වසාගෙන අතින්…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com