Skip to content Skip to footer

මන්ත්‍රයක් Manthrayak

පත් ඉරු01පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 66 × 4පත් ඉරු අංකනයනැතකම්බ නැතවැඩිදුර විස්තරය පසවා දහසකට ආවි බොහෝවා ෴ පසවා දහසක් වරං බලාපු තෙද වරං එධධි_වනත අවතාර වරං ගතතා වූ දිවු දිවුවඥඥාන වරං බලාපු දිවුව දේවතාවුන්‍ඩ දේවතාවියන්‍ඩ යකුන්‍ඩ යක්‍ෂනියන්‍ඩ අදත් මම අඬගසා ආරාදනා කරනෙන් නම් ෴ යගල් මහා ඉරිසින්‍වහfන්‍ෂ් යගල් ... පාගන වේලාවට උඩ ගිය ... කාම රූපනී විෂනු දනතී…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com