Skip to content Skip to footer

සාලෙය්‍ය සූත්‍ර පද ඇනුම Saleiya Suthra Pada Anuma

පත් ඉරු14පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 45 × 6පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘කෛ’ තෙක්,කම්බසෙන්ටිමීටර් 46.5 × 6, කම්බ වර්ණ ගන්වා හෝ මෝස්තර රටා දක්වා නැත.වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ එවමෙම සුතං එකං සමයං භගවා කොසලෙසු චාරිකං චරමානො මහතා භිකඛු සංඝෙන ස`ධිං යෙන කොසලානං සාලා නාම බ්‍රාහමණ ගාමො ...වසරි෴ එවමෙම සුතං,, මෙ,, එවං සුතං,, එකං සමයං,,…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com